Covetrus

zelená linka
800 112 988

ČLENSTVÍ

 • Členem Chovatelského klubu NOVIKO provozovaného společností NOVIKO s.r.o., IČO: 284 33 092, se sídlem Palackého třída 537/163, Medlánky, 612 00 Brno (dále jen „NOVIKO“) může být:
  1. každý občan ČR (fyzická osoba), který je majitelem registrované chovatelské stanice (chovatelská stanice registrovaná v FCI/FIFe). Žadatel o členství se prokáže fotokopií registrace chovatelské stanice;
  2. profesionální psovod (jako osoba pracující v rámci IZS nebo ozbrojené složky), jehož registrace do Chovatelského klubu NOVIKO musí být odeslána z jeho pracovního e-mailu; žadatel musí současně uvést, že je příslušníkem složky IZS nebo ozbrojené složky ČR a uvést které;
  3. osoba vlastnící psa (samec/samice) ve spoluvlastnictví s chovatelskou stanicí; takové spoluvlastnictví musí žadatel doložit anonymizovanou smlouvou o spolumajitelství;
  4. osoba vlastnící chovného psa (samec), žadatel je povinen doložit takové vlastnictví rodokmenem psa, kde je uvedeno, že je chovný pes.
 • Členství v klubu vzniká na základě registrace chovatele (organizace) na stránkách noviko.cz. NOVIKO má právo členství nepřiznat nebo kdykoliv odejmout. Odejmutí členství bude provedeno zejména v případech, kdy člen poruší pravidla Chovatelského klubu NOVIKO.
 • Člen může odebírat krmivo za ceny Chovatelského klubu NOVIKO, které stanovuje NOVIKO.
 • K ukončení členství může dojít rovněž kdykoliv na základě žádosti chovatele.

POVINNOSTI ČLENA

 • Zboží odebrané v rámci Chovatelského klubu NOVIKO slouží pouze pro osobní potřeby člena klubu a není určeno k dalšímu prodeji.
 • V případě přeprodeje zboží bude člen z Chovatelského klubu NOVIKO vyloučen.
 • V případě, že bude člen chtít změnit původně registrovanou dodací adresu, musí současně čestně prohlásit, že se na nové adrese se psem/kočkou zdržuje nebo je to adresa do zaměstnání.
 • V případě, že na jednu odběratelskou kartu člena Chovatelského klubu NOVIKO – chovatelské stanice - objednává více osob, protože mají stejnou doručovací adresu (např. partneři, rodinní příslušníci) bez předchozího oznámení svému obchodnímu zástupci NOVIKO, musí se název chovatelské stanice na potvrzení vrhu shodovat s názvem na registračním formuláři do našeho klubu.

ZÁVAZKY CHOVATELSKÉHO KLUBU NOVIKO ČR

 • Na žádost člena Chovatelského klubu NOVIKO bude zdarma poskytnut poradenský servis v oblasti výživy psů a koček.

BALÍČKY PRO ŠTĚŇATA / KOŤATA

 • Členové Chovatelského klubu NOVIKO mají nárok při splnění níže uvedených podmínek na získání balíčků pro štěňata a koťata.

Podmínky získání balíčků

 1. Odběr suchého krmiva v minimální hodnotě nad 3 000 Kč bez DPH za uplynulé 3 měsíce.
 2. Prokázat počet štěňat/koťat zasláním kopie přihlášky vrhu/krycího listu, nejpozději do 2 měsíců od jejich narození.
 3. Žádost o balíčky je nutné zaslat minimálně 3 pracovní dny před plánovanou objednávkou na e-mail obchodního zástupce.
 4. Balíčky jsou poskytovány za symbolickou 1 Kč. Poskytování balíčků je podmíněno jejich dostupností na skladě. Pokud nejsou balíčky skladem, nemohou být poskytnuty.
 5. Maximální počet balíčků, které mohou být poskytnuty zákazníkovi najednou, je stanoven na 20 ks. V případě, že zákazník požaduje více než 20 ks balíčků, bude takový případ individuálně schvalován.
 6. Balíčky jsou doručovány s příští objednávkou.
 7. Balíčky může získat pouze ten, kdo má dobrou platební morálku; tuto okolnost je oprávněno posoudit NOVIKO samostatně. Např. jde o případy, kdy se člen opakovaně dostane do prodlení s úhradou jakéhokoliv zboží odebraného od NOVIKO apod.
 8. Balíčky jsou po splnění výše uvedených podmínek rezervovány po dobu 30 (třiceti) dnů ode dne zaslání oprávněné žádosti člena, poté budou smazány a nárok na balíčky zaniká.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Chovatelský klub NOVIKO není právním subjektem. Jedná se o marketingovou akci směřovanou na podporu prodeje.
 • Právní vztahy vyplývající z Chovatelského klubu NOVIKO (zejména při dodávání zboží) se dále rovněž řídí obchodními podmínkami a zásadami pro zpracování osobních údajů společnosti NOVIKO.
 • Společnost NOVIKO je oprávněna tyto podmínky Chovatelského klubu NOVIKO kdykoliv měnit nebo zrušit.
 • Členovi nevzniká nárok na členství v Chovatelském klubu NOVIKO na dobu určitou či neurčitou.