Zelená linka
+420 800 112 988zelena linka white

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ

Úvod

Ve společnosti NOVIKO s.r.o., IČO: 284 33 092, se sídlem Palackého třída 537/163, Medlánky, 612 00 Brno, která je součástí globální skupiny Covetrus (dále jako „Covetrus“), jsme odhodláni chránit soukromí a bezpečnost Vašich osobních údajů a informací o Vás. Ať už jste poskytovateli veterinární péče nebo majiteli zvířat, víme, že soukromí Vašich informací je důležité. Tyto zásady jsou určeny k tomu, aby Vám pomohly pochopit, jaké informace shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak je používáme a jak můžete tyto své informace spravovat. 

Tyto zásady mohou doplňovat již poskytnuté informace nebo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, které jste nám v některých případech již udělili, např. při Vaší registraci jako zákazníka Covetrus. 

Covetrus usiluje o péči o zdraví domácích a hospodářských zvířat a o zlepšení péče a zkušeností všech zúčastněných osob. Informace, které nám poskytnete, nám mimo jiné umožňují upozornit majitele zvířat, pokud například dochází léky, k možnosti upozornění poskytovatelů veterinární péče na nutnost návštěv s jejich zvířaty, nebo k ujištění, že pro Vás máme vždy dostatek produktů. Abychom mohli tyto činnosti vyvíjet, shromažďujeme informace několika různými způsoby.

Informace, které nám poskytujete

V rámci našeho vzájemného vztahu shromažďujeme informace z různých zdrojů. Např. při vytváření Vašeho uživatelského účtu, při objednávce z internetového obchodu, při chatování se zákaznickým servisem, při hovoru s obchodními či jinými zástupci Covetrus, při používání některého z našich produktů nebo služeb, v rámci registrace k odebírání newsletteru, při účasti na akcích nebo účasti na průzkumech. Informace, které shromažďujeme, zahrnují například jméno majitele zvířete nebo veterináře, či jiných osob, s nimiž máme obchodní vztah, dále identifikační číslo, adresu, jméno zvířete, aktualizace zdravotního stavu zvířat, doručovací adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla, platební informace a hesla.

Informace, které shromažďujeme při Vašem používání našich produktů a služeb - obecně

Pokud využíváte naše produkty a služby, shromažďujeme informace o tom, jak je využíváte a jak tyto produkty a služby fungují. To může například zahrnovat uživatelská data, data zařízení nebo data pro správu informací o zvířeti v evidenci. Naše produkty, webové stránky a e-maily využívají technologii ke shromažďování informací. Patří sem např. web beacon data v e-mailech, soubory cookies a flash data cookies a data zařízení, jako jsou adresy IP, typy operačních systémů a typy prohlížečů při používání našich webových stránek. Pokud nechcete sdílet tyto informace, můžete upravit nastavení v prohlížeči zařízení a některé z nich zakázat. Sbíráme data také při Vašem používání našich veterinárních produktů, včetně informací v uživatelských účtech. 

Používání Vašich osobních informací/údajů týkajících se námi dodávaných produktů veterinární péče podléhá Vašemu souhlasu v případech, kdy je to nezbytné podle právních předpisů. Svůj udělený souhlas se zpracováním individuálních informací/údajů můžete kdykoliv odvolat např. odhlášením z odebírání informací o produktu.

Co děláme s osobními informacemi - poskytovatelé veterinární péče

U poskytovatelů veterinární zdravotní péče, kteří navštěvují naše webové stránky, platformy, systémy PIMS nebo odebírají produkty nebo stahují aplikace z našich webových stránek, zpracováváme informace a osobní údaje v uživatelských účtech a můžeme přistupovat k osobním údajům, používat a archivovat tyto osobní údaje. Můžeme sdílet Vaše jméno (název kliniky), objem prodeje a odebírané produkty s výrobci a dalšími obchodními partnery, abychom splnili naše smluvní závazky, jako je poskytování informací našim dodavatelům z naší pozice autorizovaného distributora produktů, tedy informace zahrnující osobní údaje, které se týkají našeho obchodního vztahu. Můžeme takové osobní informace předat i pro účely Vašeho marketingového oslovování přímo výrobcem nebo pro účely jiných marketingových aktivit výrobce. V případech, kdy je pro takovou aktivitu nezbytný Váš souhlas, vyžádáme si ho od Vás předem. Naše webové stránky, platformy, produkty a aplikace mohou také podléhat dalším podmínkám. 

K tomu navíc:

 • nesdělujeme osobní údaje jakýmkoli jiným subjektům bez vašeho výslovného souhlasu nebo na základě zákonného důvodu;
 • můžeme sdílet Vaše vlastní údaje přímo s Vámi, jakožto s poskytovatelem veterinární zdravotní péče, abyste mohli tyto informace použít k poskytnutí nejlepší možné péče svým zákazníkům;
 • můžeme sdílet datové analýzy založené na anonymizovaných informacích, s výrobci a obchodními partnery, to může například zahrnovat údaje, jako je celkový prodej produktů či léků v určité oblasti nebo procentuální množství zvířat v souvislosti s určitým onemocněním, s cílem identifikovat trendy na trhu a informovat o celkových výsledcích péče o zvířata;
 • spolupracujeme s výrobci na individuálních cílených marketingových programech výrobce; Vaše účast na jakémkoli cíleném marketingovém programu výrobce je dobrovolná, a veškeré Vaše osobní údaje budou sdíleny pouze s výrobci s Vaším souhlasem.

Co děláme s osobními údaji – majitelé zvířat

U majitelů zvířat, kteří nakupují od našich odběratelů nebo veterinárních lékařů nebo jiným způsobem využívají naše služby, shromažďujeme údaje, které pomáhají zlepšit uživatelské zkušenosti a pomáhají identifikovat mezery v péči o zvířata. 

Přitom:

 • Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom Vám mohli poskytovat zákaznický servis, jako je kontrola stavu objednávky nebo spolupráce s veterinářem;
 • nesdělujeme Vaše osobní údaje žádným způsobem, na který se tato politika nevztahuje, aniž bychom nejprve získali svůj souhlas.

Co děláme s osobními údaji - všichni uživatelé

Když využíváte naše produkty a služby, můžeme také použít vaše osobní údaje a informace:

 • aby bylo možné udržovat a zlepšovat naše produkty a služby, například pokud víme, které části našich webových stránek často vedou k volání od zákazníků požadujících vysvětlení, pomáhá nám to vědět, jak zlepšit design našich stránek;
 • za účelem vývoje nových produktů a služeb, například sledování počtu požadavků na dodání dalších produktů nám umožňuje vyvinout aplikace, které usnadní práci s našimi odběrateli;
 • za účelem personalizování našeho vztahu;
 • za účelem poskytování služeb a dodání objednávek, což zahrnuje sdílení Vaší adresy s poskytovateli doručovacích služeb, jako je Česká pošta a další nebo sdílení nutných informací s třetími stranami, které poskytují Covetrus e-mailová řešení, služby hostování v cloudu, zpracování plateb, podporu a údržbu webových stránek a případně právní, regulační nebo auditorské služby;
 • za účelem dodržování právních předpisů, např. vedeme záznamy o dodaných produktech či léčivech a můžeme sdílet Vaše osobní údaje se státními úřady, to vše však vždy jen podle předpisů. To může zahrnovat poskytnutí požadovaných osobních informací v souvislosti s povinným zveřejňováním zákonných předepsaných látek státním regulačním úřadům; můžeme sdílet Vaše osobní údaje, abychom vyhověli požadavkům úřadů, případně v rámci obhajoby nebo uplatňování našich zákonných práv nebo nároků. Pokud jsme takto povinni sdílet Vaše informace, pokusíme se Vás v konkrétním případě informovat, pokud by takové oznámení neporušilo zákon nebo závazné rozhodnutí;
 • v případě převodu závodu nebo jiné korporátní změny; pokud je Covetrus zapojen do prodeje aktiv, fúze, akvizice, převodu závodu nebo jiné změny kontroly, můžeme Vaše informace sdílet s ostatními zúčastněnými subjekty. Budeme požadovat, aby každý takový (nástupnický) podnikatelský subjekt tyto zásady ochrany osobních údajů dodržoval a budeme Vás informovat o všech případných změnách, které by mohly ovlivnit Vaše informace. V případě převodu závodu, pokud není zákonem jinak požadováno nebo umožněno, můžete požádat o vymazání svých informací z našich záznamů;
 • někdy Covetrus spolupracuje s dalšími zpracovateli, poskytovateli služeb a dalšími dodavateli; pokud náš závazek zahrnuje předávání osobních údajů, Covetrus vyžaduje, aby zpracovatel tyto údaje zpracoval v souladu s právními předpisy a v souladu s těmito zásadami; dohoda o ochraně osobních údajů je uzavřena vždy před předáním jakýchkoli osobních údajů. Váš výslovný souhlas k předávání osobních údajů je vyžadován, pokud to zákon vyžaduje.

Správa dat

 • Webové stránky. Soukromí Vašich informací můžete upravit a spravovat prostřednictvím našich webových stránek nebo prostřednictvím uživatelského účtu, což Vám umožní odhlásit se z určitých funkcí, které nabízíme. Úpravou nastavení zařízení nebo prohlížeče můžete spravovat informace úpravou svého osobního profilu, předplatného, ​​souborů cookies a služeb určování polohy.
 • E-mailem. Můžete kdykoliv odhlásit odebírání newsletteru nebo jiných marketingových informací prostřednictvím odkazů v e-mailech, které od nás obdržíte. Každý e-mail, který od nás obdržíte, Vám umožní odhlásit se z přijímání budoucích e-mailů.
 • Produkty. Veškeré zasílání informací o produktech a nabízení produktů je podmíněno buď souhlasem uživatele nebo předchozím obchodním vztahem s námi. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 • Kontaktujte nás. Pokud chcete změnit nebo aktualizovat své osobní údaje nebo získat jakékoliv další informace o zpracování osobních údajů, můžete nás kdykoliv kontaktovat také na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jak chráníme vaše data - technická opatření

Bezpečnost a důvěrnost Vašich osobních údajů je pro nás nesmírně důležitá. Implementovali jsme technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů. V rámci našeho úsilí o ochranu Vašich osobních údajů jsme přijali následující opatření:

 • požadavek na heslo při přístupu k Vašim osobním informacím;
 • používání firewall pro ochranu informací uložených na našich serverech;
 • využití šifrování při přenosu osobních informací na naše servery;
 • omezení počtu pracovníků, kteří mají potenciální přístup k osobním údajům; a
 • pravidelné zálohování systémů na ochranu integrity osobních informací a údajů.

Existuje vždy určité riziko, že neautorizovaná třetí strana prolomí naše bezpečnostní systémy. V případě narušení bezpečnosti Vašich osobních údajů Vás budeme informovat. Takové oznámení by zahrnovalo popis události, jaké informace byly prolomeny, co Covetrus dělá a koho by měla dotčená osoba kontaktovat s dalšími otázkami.

Ochrana soukromí dětí

Covetrus vědomě neprodává produkty, nevyžaduje a nezpracovává osobní údaje dětí, tj. osob mladších 18 let, bez souhlasu rodičů. Zjistíme-li, že dítě mladší 18 let nám předložilo informace bez souhlasu rodičů, přijmeme veškerá přiměřená opatření k jeho odstranění z našich databází a nepoužijeme tyto informace k žádným účelům (s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k ochraně dítěte nebo jiných osob). Pokud se dozvíte o jakýchkoli osobních údajích, které jsme získali od dětí mladších 18 let, kontaktujte nás prosím na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vaše práva

Dodržujeme předpisy o ochraně osobních údajů.

 • Transparentnost a právo na informace. Poskytujeme upozornění o tom, jakým způsobem v okamžiku shromažďování osobních údajů používáme Vaše osobní údaje. Toto oznámení o ochraně soukromí také v konkrétních případech zveřejňujeme za účelem větší transparentnosti, o čemž svědčí i tyto zásady.
 • Právo na přístup, opravu, omezení zpracování a výmaz. Poskytujeme subjektům osobních údajů přístup k jejich osobním údajům, pokud to vyžadují platné právní předpisy nebo Vaše žádost. Navíc opravíme osobní údaje, pokud jsou nesprávné, nepřesné či neúplné. Znamená to tedy, že nás můžete kdykoliv požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou naší společností zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou předávány či zpřístupněny, po jakou dobu je budeme zpracovávat, zda a jak uplatníte právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování či jak a kde můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Budeme Vás blíže informovat, odkud jsme Vaše osobní údaje získali a zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování.

Zajistíme Vaše právo na výmaz Vašich osobních údajů, což znamená, že jsme povinni vymazat Vaše osobní údaje pokud (a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) zpracování je protiprávní, (c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (d) nám to stanovuje zákonná povinnost. Výjimkou jsou případy, kdy je nutné Vaše osobní údaje uchovat pro splnění právních povinnosti, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví nebo např. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Zajistíme Vaše právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy tak, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů. Omezíme zpracování osobních údajů, pokud popíráte jejich přesnost, zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů, Vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale potřebujeme je pro výkon nebo obhajobu právních nároků nebo v případě Vaší oprávněné námitky proti zpracování Vašich osobních údajů.

 • Právo kdykoli vznést námitku proti zpracování a odvolat souhlas. Dále můžete kdykoli zrušit jakoukoli marketingovou komunikaci s naší společností. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány, pokud zde neexistují závažné oprávněné důvody pro další zpracovávání.

Právo vznést námitku rovněž znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu naší společnosti, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány, pokud zde neexistují závažné oprávněné důvody pro další zpracovávání.

 • Právo na přenositelnost dat. Na základě Vaší konkrétní situace Vám poskytujeme právo získat a opětovně použít osobní údaje napříč různými službami, včetně přenosu osobních údajů na jiného správce dat nebo na důvěryhodnou třetí stranu.
 • Změny účelů zpracování a výslovný souhlas. Máte možnost vyjádřit svůj souhlas se zpracováním Vašich údajů pro nové a jiné účely, než pro které jste původně svůj souhlas udělili. Příp. Vás budeme informovat o právním základu nového zpracování v případech, kde bude nutné získat Vás výslovný souhlas. Datum, které vidíte v těchto zásadách ochrany osobních údajů, bude obsahovat poslední datum aktualizace zásad.

Mezinárodní přenos dat

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, ve Švýcarsku, Brazílii, Austrálii nebo na Novém Zélandu nebo pokud komunikujete s našimi webovými stránkami nebo nám poskytnete osobní údaje, pak Vaše osobní údaje mohou být převedeny do Spojených států, ale pouze do naší firemní struktury - tj. do společnosti Covetrus Inc., 7 Custom House Street, Portland, ME 04101, vše za účelem plnění smlouvy, vč. zpracování reklamací výrobků a za účelem analýzy ekonomické výkonnosti Covetrus v rámci podnikové struktury. Upozorňujeme, že Spojené státy americké nejsou na seznamu zemí, které Evropská komise považuje za dostatečné pro ochranu osobních údajů. Poskytujeme však odpovídající záruky pro Vaše data v USA a byla přijata konzistentní bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Vaše údaje přenášíme pouze na základě standardních smluvních ustanovení, jako jsou ta, která jsou stanovena v GDPR.

Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že v případech, kdy obchodní partner Covetrus (dodavatel zboží) sídlí nebo působí ve Švýcarsku, mohou být Vaše kontaktní osobní údaje převedeny také do Švýcarska, ale pouze v případech, kdy se jedná o Vaše nákupy týkající se takového dodavatele. Rozhodnutím Komise ze dne 26. července 2000, které bylo přijato na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46 / ES o přiměřené ochraně osobních údajů ve Švýcarsku, bylo Švýcarsko uznáno jako země, která poskytuje úroveň ochrany osobních údajů odpovídajíc ochraně osobních údajů v EU.

O těchto zásadách

Čas od času tyto zásady přezkoumáváme a můžeme je revidovat, protože přidáváme nové funkce a služby. Níže uvádíme datum, kdy byly na této stránce zveřejněny poslední změny. Pokud aktualizujeme zásady ochrany osobních údajů s významnými změnami, dáme Vám vědět, například umístěním poznámky na našich webových stránkách. Pravidla pravidelně kontrolujte, a to zejména dříve, než nám poskytnete jakékoli informace.

Tyto zásady se týkají návštěvníků webových stránek, poskytovatelů veterinární zdravotní péče, majitelů zvířat, uživatelů aplikací a produktů a dalších zákazníků globální skupiny společností Covetrus. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na jiné společnosti, které inzerují naše služby, ani na služby nabízené jinými společnostmi, včetně těch, které mohou být spojeny s našimi službami.

Jak nás kontaktovat s dotazy

Jak jsme již uváděli výše, jakékoliv žádosti mohou být předloženy takto:

 • Odmítnutí marketingové komunikace: můžete kdykoli odhlásit podle pokynů k odhlášení z našich komerčních e-mailů – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Chcete-li uplatnit zbývající práva: Zašlete svůj požadavek na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Reakci od nás obdržíte co nejdříve, nejpozději do 72 hodin od jejího obdržení. Pokud z nějakého důvodu potřebujeme tuto dobu prodloužit, budeme vás kontaktovat.
 • Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů je vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajůna výše uvedených mailových adresách.
 • Uplatněním Vašich práv se nedotýká Vašeho práva podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Takto můžete učinit zejména v případech, kdy se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy. Stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, jehož sídlo se nachází na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací...

Rozumím